Jack Lenox – Tvorba šablon pomocí Rest API

Rest API, je aktuální téma pro každého WordPress vývojáře a vzhledem k tomu, že se v nejbližší době počítá se sloučením s jádrem WordPressu, bude Rest API stále více používáno.
Jak zahrnout Rest API do vývoje šablon pro WordPress, o možných nástrahách a výhod využití této technologie, přijede přednášet Jack Lenox, Design Engineer v Theme Generation ve společnosti Automattic, jenž stojí za WordPress.com a WordPressem jako takovým.

Přijďte si poslechnout, jakým směrem se bude posouvat vývoj témat pro WordPress v nejbližší budoucnosti.